Biesiadny Bór – organizacja przyjęć i catering

Catering, przyjęcia, wesela, noclegi w regionie Podlasie, Zambrów, Łomża

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. Dz.U. z 12.03.2018 r. poz.143 informujemy, że z dniem 1.11.2018 r. Podmiot został włączony do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie. Wobec powyższego od dnia 1.11.2018 r. nowa nazwa firmy to:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

www.igbmazovia.pl

Na uwagi dotyczące ośrodka, cateringu i produkcji garmażeryjnej odpowiada:

Anna SOBCZAK

Koordynator ds. Gastronomii

Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

e-mail: a.sobczak@igbmazovia.pl